Social Media

Dziś przede wszystkim trzeba łączyć - opozycja musi zdać egzamin z dojrzałości. Potrzebne są partie, silna koalicja i wsparcie samorządów. Potrzebne są też nowe środowiska, dlatego organizujemy @Campus_Polska. Mamy plan odnowy Rzeczypospolitej i będziemy go realizowali wspólnie.

Podczas wizyty w @gdansk, razem z @Dulkiewicz_A złożyliśmy kwiaty na grobie Pawła Adamowicza. Państwo musi się opierać na wartościach, takich jak prawda. Pawła zabił hejt, kłamstwa i propaganda. Musimy z tym walczyć. I to robimy.

Przewodniczący @Platforma_org @bbudka zapowiadał, że jedziemy tam, gdzie @pisorgpl jest jeszcze silny, by pokazać Polakom lepszą alternatywę. I robi to nadzwyczaj konsekwentnie! Dziś odwiedził powiat bocheński, gdzie mówił o zielonej energii. Wyborcy na to właśnie czekali✌️

Load More...
Małopolska popiera Rafała Trzaskowskiego. #Trzaskowski2020Podpisz się za likwidacją TVP INFO i abonamentu RTV❗💪💪💪Bochnia - w okolicy hali "Gazaris", 5 czerwca (sobota) w godz. 9.00-12.00 ✌️ ...
View on Facebook
28 maja 2021 roku Wojtek Pietras pełnomocnik Komitetu pn. „KOALICJA OBYWATELSKA NA RZECZ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW” po myśli § 4 ust. 3 uchwały Nr XLIX/450/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miasta Bochnia przedłożył do Urzędu Miasta w Bochni:1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Bochnia i zwrotu określonej części opłaty wraz z listą poparcia dla projektu uchwały.2. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z listą poparcia dla projektu uchwały.Łącznie pod obydwoma projektami uchwał zebrano 762 podpisów. Zgodnie z § 6 ust. 6 uchwały Nr XLIX/450/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018r. zaopiniowany projekt uchwały podlega przedłożeniu Radzie Miasta na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.Członkowie Komitetu wyrażają nadzieję, iż projekty uchwał, które uzyskały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej akceptację grupy mieszkańców Bochni zostaną przez Radnych Miasta Bochnia wprowadzone w życie. Zwłaszcza, że jest to pierwsza tego typu oddolna inicjatywa mieszkańców Bochni. W ocenie członków Komitetu podjęcie działań polegających na wsparciu lokalnych przedsiębiorców to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej w zakresie dbałości o utrzymanie i zachowanie miejsc pracy w Bochni. ...
View on Facebook
View on Facebook
View on Facebook
View on Facebook